ساوه، شهر صنعتی کاوه، بلوار امام خمینی، خیابان آزادگان جنوبی.

‎+98 21 8864 5251

تهران - خیابان ولیعصر - برج کیان - طبقه ۶

‎+98 21 8864 5251

  • انواع فایل های مجاز : pdf, docx.

راهنمای ثبت و رسیدگی به شکایت مشتری بر اساس استاندارد ISO 10002

راهنمای پیش رو به منظور جلــب رضایــت مصرف کنندگان و مشــتریان رانی، بــر اســاس اســتاندارد ISO10002 تنظیم شده و به اطلاع کلیه مشتریان رسانده می شود.

همکاری با ما
  • انواع فایل های مجاز : pdf, docx.

دریافت نمایندگی
خرید محصولات (فروشگاه و نمایندگی)
انتقادات و پیشنهادات

راهنمای ثبت و رسیدگی به شکایت مشتری

راهنمای ثبت و رسیدگی به شکایت مشتری بر اساس استاندارد ISO 10002

راهنمای پیش رو به منظور جلــب رضایــت مصرف کنندگان و مشــتریان رانی، بــر اســاس اســتاندارد ISO10002 تنظیم شده و به اطلاع کلیه مشتریان رسانده می شود.