[icon_timeline][icon_timeline_sep time_sep_title=”اردیبهشت – خرداد 99″ time_sep_color=”#f38b00″][icon_timeline_item icon_type=”custom” icon_img=”id^1498|url^https://ranimania.com/wp-content/uploads/2020/04/Rani-gift.png|caption^null|alt^null|title^Rani-gift|description^null” img_width=”60″ icon_color_bg=”#ffffff” el_class=”jayezerani right-box”]

کمپین جایزه‌رانی

جایزه: هر هفته ۵٠ جایزه ١ میلیون تومانی و ٢ جایزه ٣٠ میلیون تومانی (به مدت ٨ هفته)

قرعه‌کشی جایزه‌رانی هر هفته از ابتدای اردیبهشت تا انتهای خرداد 99 انجام شد و هر هفته 50 نفر برنده جایزه 1 میلیون تومانی و 2 نفر برنده جایزه 30 میلیون تومانی کمک هزینه خرید خودرو شدند. در مجموع این جشنواره 416 برنده داشت.[/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=”آذر – تیر 98″ time_sep_color=”#f38b00″][icon_timeline_item icon_type=”custom” icon_img=”id^1447|url^https://ranimania.com/wp-content/uploads/2020/04/Rani-BMW-Promotion.png|caption^null|alt^null|title^Rani-BMW-Promotion|description^null” img_width=”60″ icon_color_bg=”#ffffff” el_class=”right-box”]

کمپین BMW رانی

جایزه : BMW230I

قرعه‌کشی جایزه میلیاردی جشنواره «با خوردن و نوشیدن رانی BMW ببر» بعد از 6 ماه در آذرماه 98 برگزار و آقای “حمیدرضا فروتنی گوارشک” جوان 19 ساله مشهدی به عنوان برنده یک دستگاه BMW 230i معرفی شدند.

[/icon_timeline_item][/icon_timeline]