اردیبهشت – خرداد 99
null

کمپین جایزه‌رانی

جایزه: هر هفته ۵٠ جایزه ١ میلیون تومانی و ٢ جایزه ٣٠ میلیون تومانی (به مدت ٨ هفته)

قرعه‌کشی جایزه‌رانی هر هفته از ابتدای اردیبهشت تا انتهای خرداد 99 انجام شد و هر هفته 50 نفر برنده جایزه 1 میلیون تومانی و 2 نفر برنده جایزه 30 میلیون تومانی کمک هزینه خرید خودرو شدند. در مجموع این جشنواره 416 برنده داشت.

آذر – تیر 98
null

کمپین BMW رانی

جایزه : BMW230I

قرعه‌کشی جایزه میلیاردی جشنواره «با خوردن و نوشیدن رانی BMW ببر» بعد از 6 ماه در آذرماه 98 برگزار و آقای “حمیدرضا فروتنی گوارشک” جوان 19 ساله مشهدی به عنوان برنده یک دستگاه BMW 230i معرفی شدند.